OverheidsNetwerken 2013 (ON2013)

De rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met BT, KPN en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Met het sluiten van deze raamcontracten is de Europese aanbesteding door het project ON2013 afgerond. Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van netwerkdiensten. Ook doen zeven zelfstandige bestuursorganen (ZBO) mee: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Centraal Autorisatie Kantoor (CAK), Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen(CBR), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Nederlandse Zorg autoriteit (NZa), Staatsbosbeheer (SBB) en Zorginstituut Nederland (ZiNL). Bij de aanbesteding ON2013 is vooraf een keuze gemaakt voor zoveel mogelijk standaarddiensten die afgenomen kunnen worden. Door deze standaardisatie en de bestelling van diensten in groot volume verwacht het Rijk dat alle deelnemers profiteren van scherpere tarieven.

Rijkswaterstaat heeft als categoriemanager Connectiviteit de zes raamcontracten van de Rijksoverheid in beheer. Deelnemers zijn alle ministeries, behalve het Ministerie van Justitie&Veiligheid, inclusief de agentschappen en de Hoge Colleges van Staat. De ZBO’s beheren zelf hun raamcontracten, Rijkswaterstaat levert aan de ZBO’s wél ondersteuning bij de uitvraag in mini-competities en eventuele escalaties m.b.t. de dienstverlening.

Deze contracten omvatten de twee percelen connectiviteit en internettoegang en werden aanbesteed als onderdeel van het programma OverheidsNetwerken 2013 (ON2013).

Op 24 oktober 2014 zijn de overeenkomsten ON2013 met BT, KPN en Tele2 gesloten. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van 6 jaar. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomsten kunnen middels mini-competities nadere overeenkomsten worden afgesloten met een initiële doorlooptijd van 5 jaar en, bij gebruikmaking van de verlengingsopties, een uiterste doorlooptijd tot 24 oktober 2025.

Overige contracten in beheer bij Rijkswaterstaat als categoriemanager Connectiviteit

Voor het Ministerie van Justitie&Veiligheid de Ethernet verbindingen, Integrale netwerken (ipvpn) en Internettoegangsverbindingen [JustitieNet4], al dan niet in combinatie met Anti-DDoS en Encryptie diensten. Het JustitieNet4 contract is gegund aan Tele2.

Voor het Ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat de Internationale connectiviteit en Internet toegang [ICDIT] in 2 deelopdrachten. Deelopdracht 1 t.b.v. internationale verbindingen waarvoor ABDO certificering vereist is en Deelopdracht 2 voor de overige internationale verbindingen. Het ICDIT contract is gegund aan KPN.