Deelnemers

De categorie connectiviteit is verantwoordelijk voor de rijksbrede inkoop van alle vaste connectiviteit-/internetverbindingen en alle mobiele communicatiediensten (spraak, sms en data).

Denk daarbij aan onder andere alle internetverbindingen van rijksgebouwen en alle simkaarten die nodig zijn voor de mobiele apparaten van de Rijksoverheid.

De categorie connectiviteit is één van de tweeëntwintig rijksbrede inkoopcategorieën. Ministeries kopen niet alleen voor zichzelf in, maar ook per productgroep (of categorie) voor en met elkaar. Het gaat om producten en diensten die ze vaak gebruiken.

Modern, professioneel en efficiënt inkopen levert financiële voordelen op. Bovendien neemt de kwaliteit van het inkopen en van de ingekochte producten en diensten toe. Dit draagt bij aan een meer flexibele Rijksoverheid die maatschappelijke vraagstukken beter kan oplossen.