Deelnemers

Onderliggende pagina's

Deelnemende zelfstandige bestuursorganen  (ZBO’s)

Hieronder een overzicht van de deelnemende ZBO’s aan Perceel 1 en Perceel 2.
De ZBO’s hebben ieder hun eigen ROK afgesloten.

  • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
  • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Staatsbosbeheer
  • Zorginstituut Nederland (ZiNL)Hieronder een overzicht van de deelnemers van Perceel 1 en Perceel 2 zoals door hen zelf opgegeven bij de aanbesteding. De naamgeving van de genoemde deelnemers aan het staatscontract hoeft niet overeen te stemmen met de huidige situatie.
  • Deelnemers Staatscontract

In de bijlages staan de deelnemende organisaties.

opgave_deelnemende_organisaties_perceel_1

opgave_deelnemende_organisaties_perceel_2