Nieuws

OverheidsNetwerken 2013 (ON2013)

De rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met BT, KPN en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Met het sluiten van deze raamcontracten is de Europese aanbesteding door het project ON2013 afgerond.